emecebe reloaded

Bine ai venit la EMCB
25.07.2021, 08:50

Avantaje pentru medici

Stiri generaleÎn Monitorul Oficial nr. 503 din 27/07/2007 (partea I) a fost publicată legea nr. 264 din 19/07/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Art. 1 alin. 25 din legea 264/2007 prevede următoarele:

La articolul 411, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: "h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistență medicală, medicamente și proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât și soțul sau soția și copiii aflați în întreținerea acestora."

Reamintesc cititorilor că articolul 411 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Secțiunea a 4-a, Drepturile și obligațiile membrilor Colegiului Medicilor din România) prevede drepturile medicilor membri ai CMR (Membrii Colegiului Medicilor din România au următoarele drepturi: ...).

Dr. Razvan Ioan Trascu