emecebe reloaded

Bine ai venit la EMCB
18.10.2021, 20:08

'Esentialul in medicina de familie'

Publicatii medicale
În cadrul Conferinței Naționale de Medicină a Familiei, eveniment organizat la finele lui brumar anul trecut, a fost lansată sub coordonarea Conf. Dr. Dumitru Matei lucrarea intitulată „Esențialul în Medicina de Familie”. Spre rușinea mea, însă, lucrarea a zăcut uitată pe un raft din bibliotecă o vreme până când mi-am găsit suficient timp (și liniște) pentru a o savura pe îndelete – moment în care am constatat valoarea deosebită a lucrării pe care o aveam în față. Cartea are un public-țintă deosebit de larg, incluzând în egală măsură atât studentul medicinist și medicul rezident aflat în pregătire, cât și medicul specialist de familie, lucrarea cuprinzând și puncte de vedere personale derivate din experiența profesională a autorilor.

Lucrarea reușește să contureze elocvent specificul medicinei de familie (MF), ca un corolar al specialităților medicale; este unanim recunoscut că MF ar trebui să preia de la toate specialitățile medicale cunoștințele de bază, rafinate prin prisma unei foarte bune cunoașteri a semiologiei (deoarece, spre deosebire de medicul specialist, medicul de familie dispune de un arsenal diagnostic mult mai sărac, fapt care impune ca o condiție sine qua non existența unor calități specifice unui clinician desăvârșit).
În același timp MF trebuie să reprezinte o medicină bazată pe dovezi – incontestabil medicul de familie apelând frecvent la ghiduri și dovezi unanim acceptate – fapt care de multe ori ridică dificultăți deosebite, deoarece „fiecare bolnav are particularitățile sale, și medicul de familie trebuie să aplice ghidul la particularitățile bolnavului”; mai mult, ghidurile medicale locale (coordonate de societățile profesionale medicale românești) sunt puține și (uneori) insuficient adaptate sistemului sanitar românesc.

Lucrarea este structurată în cinci părți care reflectă subiectele considerate relevante de autori pentru MF din România începutului de mileniu III:

- prima parte abordează aspecte specifice MF; alături de particularitățile legate de diagnostic și tratament, sunt discutate aspecte legate de prevenție, de identificarea și combaterea factorilor de risc, de imunoprofilaxie și, nu în ultimul rând, de planning familial și contracepție;

- partea a doua cuprinde principalele aspecte legate de evoluția normală a copilului sănătos, îngrijirile medicale și paramedicale, dar și de patologia specifică pediatrică frecvent întâlnită în practica medicului de familie;

- partea a treia abordează principalele boli ale adultului, structurate pe aparate și sisteme; secțiunea este introdusă de un preambul semiologic (cele mai frecvente semne și simptome, cum ar fi tusea, toracalgia, palpitațiile, dispneea, tulburările de tranzit intestinal, cefaleea, ochiul roșu, fiind succint prezentate într-o manieră utilă clinicianului). Sunt prezentate apoi cele mai frecvente boli respiratorii, cardiovasculare, digestive, renourinare, reumatismale, metabolice, hematologice, neuropsihice și, nu în ultimul rând, dermatologice.

- Partea a patra prezintă principalele repere legate de monitorizarea unei sarcini normale sau patologice, precum și de patologia specifică femeii, indiferent dacă ne referim la femeia activă sexual (boli cu transmitere sexuală) sau cea aflată la menopauză;

- Partea a cincea include o trecere în revistă a principalelor urgențe medico-chirurgicale adresabile medicului de familie (ajutor prespitalicesc, stop cardiac și resuscitare cardiorespiratorie, infarct, edem pulmonar acut cardiogen, criza astmatică, colicile biliară, apendiculară și renală, hemoragiile digestive superioare, retenția acută de urină, șocul anafilactic, etc);

- În final, lucrarea include și o serie de aspecte legate de îngrijirea vârstnicilor și a bolnavilor aflați în fază terminală.

Lucrarea, un valoros manual practic adresat clinicianului, cuprinde 480 pagini (inclusiv lista de referințe bibliografice), fiind (nu în ultimul rând) caracterizată de o realizare grafică și tehnică de excepție – un compendiu indispensabil pentru orice medic de familie preocupat de soarta pacienților săi, reunind informații medicale credibile, de ultimă oră (multe din referințele bibliografice enumerate fiind datate 2006-2007).

Dr. Răzvan Ioan Trașcu