emecebe reloaded

Bine ai venit la EMCB
25.07.2021, 08:42

Comunicat de presa - Exercitarea profesiei de medic in Franta

Stiri generaleÎn contextul intrării României în Uniunea Europeană, un număr din ce în ce mai mare de medici români doresc să profeseze în afara granițelor țării. Pentru a oferi membrilor săi informații detaliate și de calitate în legătură cu acest subiect, precum și din dorința de armonizare legislativă, Colegiul Medicilor din Municipiul București a elaborat un proiect de colaborare cu instituțiile omoloage din Uniunea Europeană. Colegiul Medicilor din Municipiul București a considerat oportun ca primele contacte interinstituționale europene să fie realizate cu Franța, în condițiile în care cei mai mulți medici aleg această țară ca alternativă profesională,

Pe parcursul primelor luni ale anului 2007 a avut loc o bogată corespondență între Colegiul Medicilor din Municipiul București și Ordinul Medicilor din Paris, în urma căreia a avut loc un prim contact oficial între reprezentanții celor două organizații profesionale.

La invitația președintelui Colegiului Medicilor din Municipiul București, prof. dr. Sorin-Mircea OPRESCU, secretarul general al Ordinului Medicilor din Paris dr. Herve BOISSIN a sosit în data de 25.05.2007 la București. Vizita domniei sale a permis abordarea comparativă a organizării celor două instituții din punct de vedere al structurii funcționale, al condițiilor de înscriere, a comunicării cu medicii, a evidenței datelor cu caracter personal și profesional precum și al modalităților de soluționare a plangerilor.

Pentru a putea oferi toate aceste informații precum și pentru a răspunde întrbărilor punctuale formulate de către cei interesați, Dr. Herve BOISSIN a conferențiat sâmbătă, 25 mai 2007, incepând cu ora 11 :00 la sala Ovidiu Șincai a Palatului Parlamentului, eveniment la care au participat peste 300 de medici.

[Prezentarea Dr. Herve BOISSIN (.pdf, 2,8 MB)]


Actele necesare pentru obținerea dreptului de liberă practică în Paris

- Copie legalizată după certificatul de naștere și actul de identitate.
- După caz, un atestat de naționalitate eliberat de ambasadă.
- O fotografie de identitate.
- Un extras de cazier judiciar (sau un document echivalent), valabil trei luni.
- Certificat profesional curent (good standing) eliberat de Colegiul Medicilor, sau o adeverință din care să reiasă că medical nu a fost membru al Colegiului Medicilor din România.
- Un curriculum vitae cu studiile medicale.
- Un atestat de limba franceză.
- Două copii legalizate după Diploma de absolvire.
- Două copii legalizate după certificatul de confirmare în specialitate.
- Două copii traduse (de un traducător autorizat) și legalizate după toate diplomele.
- Pentru documentele (diplome, certificate) eliberate înainte de anul 2007, este necesară atestarea de către Ministerul Sănătății din România.

Dupa îndeplinirea demersurilor administrative, medicul roman va avea o întrevedere cu un medic raportor, membru în Consiliul Ordinului Medicilor din Paris, care va proceda la înscrierea în Ordinul Medicilor din Franța.

Actele necesare pentru obținerea dreptului de liberă practică în București

- Adeverință eliberată de ultima instituție în care și-a desfășurat activitatea medicală (pentru a confirma că nu a depășit 5 ani de întrerupere a exercitării profesiei de medic).
- Copie după actul de identitate (pașaport).
- Un extras de cazier judiciar (sau un document echivalent), valabil trei luni, însoțit de o traducere legalizată în limba română.
- Certificat profesional curent ( good standing) eliberat de Ordinul Medicilor din Franța.
- Copie după diploma de absolvire.
- Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și psihic să exercite profesia de medic (eliberat în România, de instituțiile abilitate, sau în Franța, caz în care trebuie însoțit de o traducere legalizată în limba română).
- Copie după certificatul de confirmare în specialitate.
- Copii după certificatele de atestat profesional dobândite.
- Copii, traduse și legalizate în România, după toate diplomele și certificatele de mai sus.
- În cazul diplomelor și certificatelor obținute în afara Uniunii Europene, poate fi necesară atestarea de către Ministerul Învățământului sau Ministerul Sănătății din România.

Listele cu joburi

Medicii români care doresc să profeseze în Paris, pot consulta lista ofertelor și anunțurile posturilor de medic, în presa de specialitate: Impacte Médecine, Le Quotidien du Médecin, Le Généraliste, Le Panorama du Médecin, etc și pe site-urile oficiale ale serviciilor publice de sănătate (Ministère de la Santé, portail de l’Assistance Publique etc).

Plângerile la adresa medicilor din Paris

Când se depune o plângere la Ordinul Medicilor din Paris, “un consilier ordinal o instrumenteaza imediat fără părtinire, ia cunoștință de faptele prezentate de reclamant și solicită, printr-o scrisoare cu confirmare de primire, poziția medicului în cauză”, a precizat dr. Hervé BOISSIN, ca răspuns la solicitarea CMMB.
Petentul poate fi satisfăcut de explicațiile date și-și poate retrage plângerea, sau și-o poate menține. Această primă etapă, când este vorba de un pacient și un medic, se rezolvă exclusiv in scris.
Secretarul general al Ordinului Medicilor din Paris a subliniat că, în curând, vor fi introduse dispoziții noi, care implică obligația de a se încerca o conciliere, prin intâlnirea față în față a celor două părți, cum se întâmplă, la ora actuală, când este vorba de un litigiu între doi medici.
“Dacă medicul nu răspunde la scrisoarea primită, el se expune sancțiunilor disciplinare. În acest prim stadiu, dacă plângerea are o bază serioasă, medicul poate să apeleze la un avocat pentru a-i redacta raspunsul catre Ordinul Medicilor”, a încheiat dr. Herve BOISSIN.

În Paris plângerile cel mai des intâlnite sunt legate de eliberarea unor certificate medicale și de conținutul lor, de rezultate ale chirurgiei estetice, de harțuieli și agresiuni sexuale, de conflicte între medici, de erori de diagnostic, de publicitate (mai ales pe internet), și de de onorarii.

Plângerile la adresa medicilor din București

După depunerea reclamației, Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Municipiul București ia în discuție oportunitatea de a declanșa investigația în funcție de competența materială și teritorială, tardivitate, etc.
În urma deciziei de declanșare a investigației, se transmite dosarul unui referent care se deplasează la unitatea sanitară respectivă, adună documente, declarațiile medicilor implicați și finalizează investigația printr-un referat care face descrierea cazului.
Comisia de disciplină analizează părțile și decide dacă a existat sau nu o abatere deontologică, or neglijență profesională, dispunând, dacă este cazul, sancționarea conform legii. În termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, medicul în cauză poate depune contestație împotriva sancțiunii, la Cosiliul Național al Colegiului Medicilor din România.

În București, cauzele cel mai des întâlnite sunt legate de abateri etice privind dezvăluirea secretului profesional și alte atitudini nedeontologice, litigii între medici și problematica concediilor medicale. Nu în ultimul rând, specialitățile medicale unde se înregistrează cele mai multe plângeri sunt: chirurgie, ginecologie și medicină de urgență.